Φόρμα αναφοράς τεχνικού προβλήματος

Αναφέρετε τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε στο παιχνίδι: