ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ

Επίπλωση

Στερεώστε καλά καθρέπτες, κάδρα, φωτιστικά.

Μην τραβάτε πολύ έξω τα συρτάρια γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσουν και να σας τραυματίσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα συρτάρια για σκάλα.

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι