ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ

Διάφοροι Κίνδυνοι

Για να καθαρίσετε σπασμένα τζάμια από πόρτες και παράθυρα να χρησιμοποιείτε πάντα λαστιχένια ή δερμάτινα γάντια. Τα μικρά κομματάκια του γυαλιού και της πορσελάνης να τα μαζεύετε με σκούπα και φαράσι.

Το ηλεκτρικό ψυγείο, ειδικά αν είναι μεγάλο, αποτελεί μια πολύ καλή κρυψώνα για τα παιδιά. Εάν το ψυγείο σας είναι παλαιού τύπου και η πόρτα κλείνει με καστάνια, σε περίπτωση που το παιδί μπει μέσα δεν θα μπορεί να την ανοίξει.

Πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι είναι ή μπορούν να γίνουν επικίνδυνα. Μπορεί να περιέχουν ουσίες ερεθιστικές, αλλεργιογόνες διαβρωτικές, εύφλεκτες , εκρηκτικές.

Είναι απαραίτητο, πριν χρησιμοποιήσετε μια καινούργια ηλεκτρική συσκευή, να γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας της.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή από το έντυπο που συνοδεύει κάθε συσκευή.
Αφού το διαβάσετε φυλάξτε το, μπορεί να σας ξαναχρειαστεί.

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι