ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ

Επικίνδυνες Ουσίες

Όλα τα προϊόντα και όλες οι ουσίες, όπως καθαριστικό δαπέδου, διαλύτες, κοινά απορρυπαντικά, οξέα, οινόπνευμα, γυαλιστικά, σπρέι μαλλιών, αποσμητικά, εντομοκτόνα, φάρμακα κλπ., πρέπει να διατηρούνται προφυλαγμένα, έτσι ώστε να μη χρησιμοποιηθούν κατά λάθος και, κυρίως, να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο στα παιδιά.

Επίσης, πρέπει να προστατεύετε τα χέρια (δέρμα), τα μάτια και την αναπνοή σας όταν κάνετε χρήση των ουσιών που προαναφέραμε. Τα εντομοκτόνα, τα φυτοφάρμακα και τα φάρμακα για τα κατοικίδια ζώα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πάρα πολλή προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες.

Προειδοποιητικά σήματα, που αναγράφονται σε κάθε προϊόν και εφιστούν την προσοχή μας για τη σωστή και ασφαλή χρήση τους.

Τα εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε φωτιά. Να μην τρυπάτε και να μην αφήνετε στην τύχη τους τις άδειες φιάλες από τα σπρέι και τα άδεια γκαζάκια.

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι