ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ

Δάπεδα

Τα δάπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, να μη γλιστρούν και να μην υπάρχουν εμπόδια.

Τα χαλιά πρέπει να μας εξασφαλίζουν από πτώσεις. Χρησιμοποιήστε τις ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψεως για να τα σταθεροποιήσετε στο δάπεδο.

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι