ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ

Κίνδυνοι πυρκαγιάς

Προσοχή στις κουρτίνες, πιάνουν εύκολα φωτιά!

Πάντα να θυμάστε ότι οι ταπετσαρίες και, γενικά, τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα έπιπλα είναι εύφλεκτα.

Μην αφήνετε το ζεστό σίδερο επάνω σε ξύλινες επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές στη θερμοκρασία.

Προσοχή στα εύφλεκτα υλικά κοντά σε γυμνές φλόγες. Μπροστά στο αναμμένο τζάκι, για παράδειγμα, τοποθετήστε το ειδικό προστατευτικό που θα εμποδίσει τις σπίθες να προκαλέσουν φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι αναπτήρες και τα σπίρτα είναι πολύ επικίνδυνα «παιχνίδια» για τα παιδιά. Μπορεί τα αποτελέσματα να είναι ολέθρια.

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι