Μαθαίνω να Προσέχω

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πολύτιμες συμβουλές καθημερινών πρακτικών ασφάλειας σχετικά με το πώς πρέπει να επιλέγουμε, να εγκαθιστούμε και να χρησιμοποιούμε τον οικιακό εξοπλισμό, αλλά και πώς να προσφέρουμε βασικές πρώτες βοήθειες, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και να αποφύγουμε πιθανά ατυχήματα.

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι