ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ

Εγκαύματα

Τα χερούλια από τις κατσαρόλες που προεξέχουν από την ηλεκτρική κουζίνα μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, κυρίως για τα παιδιά. Εάν κατορθώσουν να τα φτάσουν και χυθεί πάνω τους το περιεχόμενο της κατσαρόλας, θα πάθουν σοβαρά εγκαύματα.

Ο ηλεκτρικός φούρνος τραβάει την περιέργεια των μικρών παιδιών. Όταν είναι ζεστός και τον ανοίξουν, είναι πιθανόν να υποστούν εγκαύματα από τους ατμούς.

Όταν μεταφέρετε από την ηλεκτρική κουζίνα δοχεία με ζεστά υγρά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εάν παραπατήσετε ή γλιστρήσετε και χυθούν, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα σε εσάς και στα μικρά παιδιά που μπορεί να παίζουν κοντά σας.

Εάν χρησιμοποιείτε εστίες με υγραέριο, καλό θα είναι, για να τις ανάψετε, να μη χρησιμοποιείτε σπίρτα αλλά τις ειδικές συσκευές που παράγουν σπινθήρα. Έτσι, το χέρι σας θα είναι σε ασφαλή απόσταση από τη φλόγα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ή να φοράτε συνθετικά ρούχα ή εύφλεκτα υφάσματα κοντά σε γυμνή φλόγα. Μη σκύβετε για κανένα λόγο πάνω από γυμνή φλόγα, καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρότατου εγκαύματος. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα υγρά (βενζίνη, οινόπνευμα) σε αναμμένη φωτιά για να την δυναμώσετε.

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι