Νέα

Το Δημοτικό Σχολείο Σπηλίου Κρήτης μαθαίνει για την Ασφάλεια στο Σπίτι

6/10/2016

Το Δημοτικό Σχολείου Σπηλίου Κρήτης επισκέφθηκαν οι εθελοντές εργαζόμενοι της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, Ανδρέας Τζαγκαράκης και Γιάννης Σμαραγδάκης όπου πραγματοποίησαν εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφάλεια στο Σπίτι. Οι 160 μαθητές συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις και παρατηρήσεις για ανασφαλείς καταστάσεις που έχουν διαπιστώσει στην καθημερινότητά τους. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου και στο τέλος διανεμήθηκε το βιβλίο «Ασφάλεια στο Σπίτι».

πίσω στα νέα

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι