Νέα

Ενημέρωση για την Ασφάλεια στο Σπίτι στο Δημοτικό Σχολείο Ασωπίας Βοιωτίας

1/6/2016

Το Πρόγραμμα Ασφάλεια στο Σπίτι υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Ασωπίας Βοιωτίας από τον εθελοντή εργαζόμενο Γιάννη Πολύμερο. Την παρουσίαση με το κατάλληλα διαμορφωμένο περιεχόμενο, εμπλουτισμένο με οπτικοακουστικό υλικό παρακολούθησαν   60 μαθητές με τους δασκάλους τους. Σε όλα τα παιδιά δόθηκε το βιβλίο «Ασφάλεια στο Σπίτι».

πίσω στα νέα

Μπες στο παιχνίδι

Μπες στο παιχνίδι